Seminář pro prioritní oblast Ředický potok

V Holicích jsme uspořádali 15.6. další ze série seminářů, kde představujeme navržená opatření k adaptaci na změnu klimatu.
Pro horní část povodí Ředického potoka je klíčové zlepšení odolnosti území proti suchu, povodním nebo erozi, ale také navrácení zeleně a mokřadních biotopů do krajiny. Samostatnou kapitolou je lepší hospodaření s vodou v okolních rybnících a obnova Stateckého rybníka, stranou nezůstaly ani náměty na zvelebení náměstí T. G. Masaryka.
Město Holice na zlepšování životního prostředí dlouhodobě pracuje, tak je na co navazovat, a pokud budou úspěšná jednání s dalšími úřady a zemědělci, území okolo města se bude moci pozvolna měnit z vyprahlých lánů na pestřejší a funkčnější krajinu. Děkujeme všem zúčastněným!