Zahájení projektu ReSAO

Zahájili jsme projekt Implementace Regionální strategie adaptačních opatření Pardubického kraje podpořený grantem z Norských fondů.