Sérii seminářů završila přednáška pro chrudimské střední školy

Významnou součástí projektu „Implementace Regionální strategie adaptačních opatření Pardubického kraje“  podpořeného z Norských fondů bylo v roce 2023 také uspořádání deseti seminářů v konkrétních obcích a městech Pardubického kraje, a to v návaznosti na deset vybraných prioritních oblastí, kde by vzhledem k negativnímu působení klimatické změny bylo žádoucí přistoupit k provedení vhodných adaptačních opatření.

Hlavním cílem setkání bylo proto seznámit místní samosprávy, úřady státní správy, zemědělce, lesníky, správce povodí a majitele pozemků s možnostmi realizace navrhovaných opatření. Série seminářů odstartovala v květnu ve Svitavách a poté zavítala např. do Strašova, Skořenic, Sopotnice, Holic či Městečka Trnávka. Cyklus setkání završil prosincový seminář v Pusté Kamenici. 

Den poté představili zástupci IEVA projekt „Implementace ReSAO“ (včetně jeho dílčích výstupů) studentům a studentkám chrudimských středních škol. „Seznámili jsme je s problematikou dopadů klimatických změn v kraji a mj. s významem obcí a měst při provádění konkrétních adaptačních opatření,“ vysvětlil ředitel IEVA Petr Řezníček.