Seminář pro prioritní oblast Třebůvka – Petrůvka

Seminář „Prioritní oblast Třebůvka – Petrůvka“ se uskutečnil dne 12. 7.  v Městečku Trnávce. Semináře se účastnili zástupci obce Městečko Trnávka, členové IEVA ,zástupce státního pozemkového úřadu, Povodí Moravy s.p., i oboru životního prostředí a vodoprávního úřadu z Měú Moravská Třebová. Na území prioritní oblasti vzniká komplexní návrhová studie, která spojuje protipovodňová, protierozní a krajinotvorná opatření a vysvětluje důležitost obnovy říční nivy Jevíčky i Třebůvky jako jednoho celku. Studie přejímá již v minulosti zpracované studie zabývající se revitalizací toků a nivy. Jednotlivá navrhovaná opatření byla představena nad situačními výkresy, ty byly doplněny ilustračními schématy vysvětlující principy a přínosy opatření. Pro oblast je zásadní omezení intenzivního zemědělského využívání nivy a alespoň částečné navrácení tohoto prostoru řekám. Tento záměr revitalizace potvrzuje i Povodí Moravy s.p., stejně tak obec Městečko Trnávka bude záměry a návrhy podporovat. Důležitá bude další spolupráce s obcí, která nyní připravuje druhou změnu územního plánu a dále se svitavskou pobočkou SPÚ, která chystá plán společných zařízení v krámci pozemkových úprav na katastru obce Chornice. Studie ReSAO se tak stává součástí důležitých a závazných územních a strategických podkladů a je o krok blíže k realizaci.